JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Information om dataskydd (GDPR)

Behandling av personuppgifter

Göta hovrätt (org.nr 202100-2742) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs hos domstolen. Göta hovrätt behandlar personuppgifter i dömande och administrativ verksamhet.  

Information och rättelse m.m.

Enligt reglerna om dataskydd har du rätt att få information om huruvida personuppgifter som gäller dig behandlas i hovrätten och, om så är fallet, vilka uppgifter som behandlas. Information ska också lämnas bl.a. om ändamålen med behandlingen. Personuppgifter kan under vissa förutsättningar på din begäran rättas, kompletteras eller raderas. Behandlingen av uppgifterna kan också begränsas. 

I dessa frågor kan du vända dig till Göta hovrätts dataskyddsombud på tel. 036- 15 69 00 eller på e-post dataskyddsombud.hgo@dom.se

Mer information om domstolens personuppgiftsbehandling hittar du i informationsbladen:

 
Senast ändrad: 2018-12-27