JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Allmänhetens dator

[2015-01-30] Göta hovrätt

Datainspektionen har granskat Allmänhetens dator vid ett antal domstolar och funnit att personuppgifter är tillgängliga och sökbara i för stor omfattning. Vid Domstolsverket pågår nu ett omfattande arbete med att ta fram en ny teknisk lösning.

Det är i dagsläget inte möjligt att säga exakt när den nya Allmänhetens dator kan vara igång. Det står dock redan nu klart att en ny lösning inte kommer att kunna vara klar förrän tidigast i början av 2016. Under den tid som Allmänhetens data är stängd kan du vända dig till domstolens registratorsexpeditionen med frågor om allmänna handlingar.

Senast ändrad: 2015-01-30