JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Dödsolyckan utanför Fliseryd

[2017-10-03] Göta hovrätt

Även hovrätten dömer den man som vållade olyckan i närheten av Fliseryd i juni 2017 för bl.a. grovt vållande till annans död i två fall och grovt vållande till kroppsskada.

Den 27 juni 2017 skedde en kraftig kollision mellan två bilar på Länsväg 646 i närheten av Fliseryd, Mönsterås kommun. En man som var påverkad av amfetamin och som saknade körkort körde i hög hastighet in i en bil med släpvagn. I den påkörda bilen färdades tre personer. Två av dem avled och en skadades allvarligt.

Kalmar tingsrätt dömde mannen och ansåg att brottsligheten hade ett straffvärde om fängelse i fyra år och sex månader. Straffets längd bestämdes dock till fem år eftersom mannen tidigare dömts för likartad brottslighet.

Hovrätten gör nu samma bedömning som tingsrätten och dömer mannen för bl.a. grovt vållande till annans död i två fall och grovt vållande till kroppsskada. Hovrätten delar tingsrättens uppfattning att brottsligheten bör leda till ett fängelsestraff om fyra år och sex månader. Enligt hovrätten är dock mannens tidigare brottslighet inte sådan att straffet av den anledningen ska skärpas. Hovrätten bestämmer därför straffet till fyra och ett halvt års fängelse. Mannen ska också betala skadestånd till brottsoffren på det sätt som tingsrätten har bestämt.

Senast ändrad: 2017-10-03

För mer information kontakta:

Martin Andersson
Hovrättsråd, vice ordf.
036-15 65 52

Andréa Erliden
Hovrättsråd
036-15 65 84

Glenn Karlsson
Tf. hovrättsassessor
036-15 65 25

Målnummer:

B 2336-17