JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Göta hovrätt avslår Helge Fossmos begäran om tidsbestämt straff.

[2015-01-23] Göta hovrätt

Efter ansökan av Helge Fossmo omvandlade Örebro tingsrätt den 22 oktober 2014 hans livstidsstraff till fängelse 24 år.

En enig hovrätt har idag upphävt tingsrättens beslut och lämnat Helge Fossmos ansökan utan bifall. Skälen härtill är sammanfattningsvis följande. Den brottslighet som Helge Fossmo dömts för - anstiftan av mord i ett fall och anstiftan av försök till mord i två fall - har enligt hovrättens bedömning ett mycket högt straffvärde och innefattar flera försvårande moment. Hovrätten har funnit att det samlade straffvärdet i vart fall inte understiger den tid om fängelse 24 år, som tingsrätten bestämt straffvärdet till. Med hänsyn härtill och med beaktande av den osäkerhet som Rättsmedicinalverkets bedömning om risken för återfall i brott får anses inrymma har hovrätten funnit att det inte kan uteslutas att riskbedömningen kan komma att förändras under den långa tid, minst fem år, som återstår till dess det kan bli aktuellt med villkorlig frigivning. Frågan om omvandling av livstidsstraffet är därmed enligt hovrättens mening för tidigt väckt och hovrätten har därför lämnat Helge Fossmos ansökan utan bifall.

Senast ändrad: 2015-01-23

För mer information kontakta:

Jan Carrick
Hovrättslagman
073-067 10 16

Målnummer:

Ö 2955-14