JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrätten bestämmer påföljden för mord på flyktingförläggning i Mariannelund till fängelse 17 år

[2017-02-03] Göta hovrätt

Tingsrätten dömde i november 2016 den åtalade mannen för mord på sin hustru till livstids fängelse och utvisning. Hovrätten har i dag fastställt att mannen ska dömas för mord. Till skillnad från tingsrätten har hovrätten kommit fram till att straffet inte ska bestämmas till livstids fängelse, utan att mannen i stället ska få ett tidsbestämt straff på 17 års fängelse.

Det var i juni 2016 som mannen genom strypning dödade sin hustru i deras gemensamma hem på en flyktingsförläggning i Mariannelund. Vid tingsrätten dömdes han för mord och påföljden bestämdes till fängelse på livstid.

I hovrätten har mannen yrkat bl.a. att fängelsestraffet ska tidsbestämmas.

Hovrätten har kommit fram till att mannen ska dömas för mord. Påföljden för mord där det varken finns förmildrande eller försvårande omständigheter ska normalt bestämmas till fängelse 14 år. Högsta domstolen har uttalat att livstidsstraffet ska användas bara i de allra allvarligaste fallen av mord t.ex. när det är fråga om att döma till gemensamt straff för flera mord eller för mord och annan allvarlig brottslighet eller när den åtalade tidigare dömts för särskilt allvarlig brottslighet.

I det här fallet har det varit fråga om strypvåld mot en närstående i den gemensamma bostaden. Även om förloppet varit ganska kortvarigt är det uppenbart att den döda kvinnan känt stark dödsångest innan hon avled. Därtill kommer kommer att gärningen utförts inför parets gemensamma barn. Vid straffmätningen tar hovrätten också hänsyn till att mannen efter gärningen frivilligt angett sig hos polisen. Hovrätten har därför ansett att fängelsestraffet ska vara tidsbestämt.

- Eftersom mordet skett genom kraftigt strypvåld inför ögonen på parets gemensamma barn anser hovrätten att omständigheterna är så försvårande att straffet ska bestämmas till 17 år, säger hovrättslagmannen Charlotta Riberdahl.

Senast ändrad: 2017-02-03

För mer information kontakta:

Charlotta Riberdahl
Hovrättslagman
036-156904

Catherine Beckström Gustafsson
Hovrättsråd
036-156538

Målnummer:

B 3278-16