JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrätten bestämmer påföljden till fängelse på livstid för styckmordet i Askersund

[2015-03-18] Göta hovrätt

Hovrätten dömer gärningsmannen för mord. Hovrätten anser att gärningsmannens faktiska handlande före, under och efter händelsen visar att hon dödade offret med direkt uppsåt (avsiktsuppsåt) och att dödandet var planerat. Gärningsmannen ville att hovrätten skulle frikänna henne från ansvar för mord och endast döma henne för misshandel och brott mot griftefriden. Hovrätten godtar dock inte gärningsmannens uppgifter om att hon inte förstod att offret kunde dö när hon slog med hammaren och högg med kniven. Vidare anser hovrätten att gärningsmannens skymfliga behandling av det döda offret ska ses som en del av mordet.

Hovrätten bestämmer straffet till fängelse på livstid. Hovrätten har därvid beaktat bland annat att mordet utfördes med direkt uppsåt och föregicks av planering samt att händelseförloppet när offret dödades var utdraget i tiden och innebar ett svårt lidande och dödsångest. Vidare har hovrätten beaktat att gärningsmannen efter mordet skymfligt behandlade offrets kropp med syfte att försvåra polisens utredning. Varken det som har kommit fram om gärningsmannens psykiska tillstånd eller gärningsmannens kontakter med polisen efter mordet är tillräckligt för att påverka valet av påföljd eller straffets längd.

Hovrätten delar helt tingsrättens bedömning att gärningsmannen ska betala skadestånd till offrets mor, far, styvfar och syskon.

Senast ändrad: 2015-03-18

För mer information kontakta:

Niklas Rundberg
ordförande
036-15 65 63

Henrik Jonsson
referent
036-15 65 29

Målnummer:

B 93-15