JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrätten bestämmer straffet för mordet på Järntorget i Örebro till 8 års fängelse

[2018-10-10] Göta hovrätt

Tingsrätten dömde i somras en 19-åring för mord på Järntorget i Örebro och bestämde påföljden till 12 års fängelse. Både den tilltalade och åklagaren överklagade domen i fråga om straffets längd. Hovrätten har i en dom i dag funnit att påföljden ska bestämmas till fängelse i 8 år.

Det var i januari 2018 som den nu 19-årige mannen knivhögg en annan man till döds på en offentlig toalett på Järntorget i Örebro. Tingsrätten dömde 19-åringen för mord och ansåg att brottets straffvärde uppgick till livstids fängelse. Med hänsyn till att gär­ningsmannen var endast 18 år vid brottstillfället bestämdes fängelsestraffets längd till fängelse i 12 år.

Tingsrättens dom överklagades endast beträffande påföljden.

Hovrätten konstaterar i sin dom att enligt rättspraxis är straffvärdet för mord som utgångspunkt 14 års fängelse, när det inte finns förmildrande eller försvårande omständigheter. Livstids fängelse ska användas bara i undantagsfall, t.ex. då gärningsmannen har mördat mer än en person eller då omständigheterna annars är synnerligen försvårande.

Det finns i detta fall flera försvårande omständigheter. Bland annat utdelade gärningsmannen flera knivhugg mot nacken och halsen i ett läge då offret hade mycket små möjligheter att försvara sig, och gärningen måste ha medfört ett svårt lidande för offret som inte avled omedelbart av skadorna. Efter gärningen förnedrades offret ytterligare genom att gärningsmannen med offrets blod skrev ”Why so serious?” på spegeln på brottsplatsen och tog alla de tillhörig­heter som denne bar på sig.

Omständigheterna talar sammantagna för ett straffvärde som överstiger normalstraffet. Till skillnad från tingsrätten anser hovrätten emellertid att straffvärdet inte uppgår till livstids fängelse utan i stället motsvarar 16 års fängelse. Med hänsyn till gärningsmannens ungdom bestäms strafftiden till fängelse i 8 år.

Två av rättens ledamöter är skiljaktiga och vill bestämma straffets längd till 10 år. 

Senast ändrad: 2018-10-09

För mer information kontakta:

Charlotta Riberdahl
Hovrättslagman
036-15 69 04
charlotta.riberdahl@dom.se

Ulrika Tyrén
Hovrättsråd
036-15 69 92
ulrika.tyrén@dom.se

Målnummer:

B 2295-18, rotel 31