JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrätten dömer 16-åring för sexuellt utnyttjande

[2016-08-24] Göta hovrätt

Tingsrätten dömde 16-åringen för våldtäkt mot barn till skyddstillsyn. Han begärde att hovrätten skulle frikänna honom, men hovrätten dömer honom för sexuellt utnyttjande av barn till ungdomstjänst.

Den åtalade 16-åringen överklagade tingsrättens dom och ville bli frikänd. Enligt honom kände han inte till att målsäganden var under 15 år. Han menade också att samlaget mellan dem var helt frivilligt från bådas sida.

Hovrätten fäster dock stor vikt vid de uppgifter som flickan har lämnat. Enligt henne hade hon berättat för den tilltalade att hon snart var 14 år. Hovrätten anser bl.a. därför att åklagaren har bevisat att den tilltalade kände till att flickan var under 15 år.

Hovrätten anser också att det är bevisat att målsäganden den aktuella kvällen var med om något som hon inte ville. Flickan har dock förklarat att hon inte tror att den åtalade 16-åringen förstod detta. Hovrätten anser därför att det inte är klarlagt att han insåg att han genomförde samlaget mot målsägandens vilja. I enlighet med praxis döms han därför för sexuellt utnyttjande av barn i stället för våldtäkt mot barn.

Även hovrätten utgår vid sin bedömning från att gärningsmannen är född 1999 och numera 17 år gammal. För en vuxen person hade brottets straffvärde varit 10 månaders fängelse. Med hänsyn till gärningsmannens ålder bestäms påföljden i stället till ungdomstjänst.

Hovrätten dömer ut det skadestånd som målsäganden har yrkat för sexuellt utnyttjande av barn.

Senast ändrad: 2016-08-24

För mer information kontakta:

Martin Andersson
Hovrättsråd, ordförande
036-15 65 52

Maud Olander Blom
Hovrättsråd, referent
036-15 69 14

Målnummer:

B 1813-16