JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrätten frikänner från åtal för flera fall av sexuellt ofredande

[2018-12-21] Göta hovrätt

I en dom som meddelats i dag frikänner hovrätten en man som varit åtalad för sexuellt ofredande riktat mot nio målsägande, som alla varit inskrivna vid den trafikskola som mannen drev i Falköping. Skaraborgs tingsrätt hade dessförinnan dömt mannen för vissa av de åtalade gärningarna och frikänt honom från andra. Åklagaren, målsägandena och den åtalade mannen överklagade tingsrättens dom till hovrätten.

Enligt åtalet har mannen berört målsägandena på olika delar av kroppen och gjort uttalanden av sexuell karaktär under eller i anslutning till körlektioner. I ett fall påstås det ha varit fråga om en annan sexuell handling. Åklagaren har i det fallet gjort gällande att gärningen i första hand ska bedömas som sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning och i andra hand som sexuellt tvång, vilket är allvarligare brott än sexuellt ofredande.

I några av fallen finner hovrätten att det påstådda handlandet inte kan bevisas, eftersom måls­ägandenas berättelser inte får tillräckligt stöd i utredningen. I andra fall läggs berättelserna visserligen till grund för bedömningen, men hovrätten anser i dessa fall att handlandet – trots att det får anses ha varit kränkande – inte haft ett så kvalificerat sexuellt inslag att det kan be­straffas som sexuellt ofredande. När det gäller påståendet om sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning delar hovrätten tingsrättens bedömning att den aktuella målsäganden inte befunnit sig i ett beroendeförhållande till mannen. Eftersom det inte är bevisat att det före­kommit olaga tvång vid tillfället, kan handlandet inte heller bedömas som sexuellt tvång. Något sexuellt ofredande föreligger inte heller i det fallet.

Eftersom mannen frikänns från ansvar, ska han inte betala något skadestånd till målsägande­na.

Senast ändrad: 2018-12-20

För mer information kontakta:

Patrik Örnsved (ordförande)
Hovrättsråd och vice ordförande
036-15 65 71
patrik.ornsved@dom.se

Cathérine Beckström Gustafsson
Hovrättsråd
036-15 65 38
catherine.beckstromgustafsson@dom.se

Emma Höglund (referent)
Tf. hovrättsassessor
036-15 65 49
emma.hoglund@dom.se

Målnummer:

B 3601-17, rotel 32