JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrätten har dömt i tvistemålet mellan Hemsö Hälsan AB och Region Jönköpings län

[2016-10-20] Göta hovrätt

Hovrätten slår fast att Hemsö inte har bättre rätt än Regionen till drygt 6,5 miljoner kr som Regionen har deponerat hos länsstyrelsen. Beloppet avser hyrestillägg för ränta som Hemsö har debiterat Regionen i anledning av en ombyggnation av hyreslokaler i kvarteret Hälsan i Jönköping.

Tvistemålet har handlat om Regionen är skyldig att betala tilläggshyra för ränta efter den 30 oktober 2009. Regionen och Hemsö har bl.a. varit oense om vad ett hyresavtal från år 1999 innebär och om Regionen är bunden av ett tilläggsavtal till 1999 års hyresavtal som Landstingets dåvarande fastighetsdirektör skrev under år 2006. Enligt Hemsö innebär 2006 års tilläggsavtal att Regionen ska betala tilläggshyra för ränta till den 30 oktober 2029.

Hovrätten har kommit fram till att hyresavtalet från år 1999 inte innebär att Regionen är skyldig att betala hyrestillägg för ränta efter den 30 oktober 2009 och att Regionen inte är bunden av tilläggsavtalet som Landstingets dåvarande fastighetsdirektör skrev under år 2006. Enligt hovrätten har Regionen inte heller genom sitt handlande accepterat 2006 års tilläggsavtal.

Hovrätten har alltså kommit fram till att Regionen inte har varit skyldig att betala tilläggshyra för ränta efter den 30 oktober 2009. Den tilläggshyra för ränta som Hemsö därefter har debiterat Regionen har därför varit felaktig. Regionen har i och med det ansetts ha en motfordran på Hemsö, vilken till sitt belopp överstiger det deponerade beloppet.

Senast ändrad: 2016-10-20

För mer information kontakta:

Charlotta Riberdahl
Hovrättslagman
036-156904

Henrik Jonsson
Hovrättsråd
036-156529

Målnummer:

T 434-16