JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrätten meddelar dom i det s.k. Vivallamålet.

[2016-06-23] Göta hovrätt

Örebro tingsrätt dömde i mars 2016 en 23-årig man till livstids fängelse för mord, mordförsök och vållande till kroppsskada efter skjutningen i Vivalla den 5 juli 2015. Två andra var åtalade för att ha medverkat vid skjutningen. Den ene, en 27-årig man, dömdes till sex månaders fängelse för skyddande av brottsling. Den andre, en 18-årig man, frikändes helt.

Såväl åklagaren och målsägandena som de tilltalade som fällts till ansvar överklagade tingsrättens dom. Hovrätten har i dag fastställt tingsrättens dom för 27-åringen och 18-åringen. I likhet med tingsrätten har hovrätten funnit att deras medverkan till själva skjutningen inte har blivit bevisad.

Hovrätten har liksom tingsrätten kommit fram till att 23-åringen ska dömas för mord, mordförsök och vållande till kroppsskada, grovt brott. Däremot har hovrätten bedömt att omständigheterna sammantaget inte är så försvårande att ett livstidsstraff ska dömas ut. Hovrätten har bl.a. beaktat att gärningen inte var planerad och att händelseförloppet var relativt hastigt. Påföljden bestäms i stället till det strängaste tidsbestämda straffet, dvs. fängelse i 18 år. Det förhållandet att 23-åringen återfallit i våldsbrottslighet efter villkorlig frigivning från ett tidigare fängelsestraff beaktas genom att den villkorligt medgivna friheten förklaras förverkad.

Senast ändrad: 2016-06-23

För mer information kontakta:

Charlotta Riberdahl
Hovrättslagman
036 15 69 04

Målnummer:

B 863-16