JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Pressmeddelande

[2016-11-04] Göta hovrätt

Hovrätten bestämmer påföljden för mordet på Tegnérgatan i Kalmar till fängelse 17 år

Tingsrätten dömde i september 2016 den åtalade mannen för mord till livstids fängelse. Hovrätten har idag fastställt att mannen ska dömas för mord. Till skillnad från tingsrätten har hovrätten dock kommit fram till att straffet inte ska bestämmas till livstids fängelse, utan att mannen i stället ska få ett tidsbestämt straff på 17 års fängelse.

Det var i november 2015 som mannen med kniv dödade en annan man i dennes lägenhet på Tegnérgatan i Kalmar. Vid tingsrätten dömdes han för mord och påföljden bestämdes till fängelse på livstid.

I hovrätten har mannen yrkat att han ska frikännas från mordet alternativt att straffet ska lindras.

Hovrätten har kommit fram till att mannen ska dömas för mord. Påföljden för mord där det varken finns förmildrande eller försvårande omständigheter ska normalt bestämmas till fängelse 14 år. Högsta domstolen har uttalat att livstidsstraffet ska användas bara i de allvarligaste fallen av mord, t.ex. när det är fråga om att döma ut gemensamt straff för flera mord eller för mord och annan allvarlig brottslighet eller när den åtalade tidigare dömts för särskilt allvarlig brottslighet.

I det här fallet har det varit fråga om ett ganska kortvarigt men våldsamt angrepp med kniv från mannens sida. Den döde mannen har avlidit inom några minuter från det att han tillfogades de dödande knivhuggen i stora kroppspulsådern och hjärtat. Hovrätten har därför ansett att fängelsestraffet ska vara tidsbestämt.

- Eftersom mordet har varit brutalt, skett i offrets eget hem och då kroppen utsatts för förnedrande våld efter döden anser hovrätten att omständigheterna är så försvårande att fängelsestraffets längd ska bestämmas till 17 år, säger hovrättslagmannen Linda Hallstedt.

Senast ändrad: 2016-11-04

För mer information kontakta:

Linda Hallstedt
Hovrättslagman
036-15 69 85

Ingrid Brunmarker
Hovrättsråd
036-15 69 07

Målnummer:

B 2385-16