JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Organisationen

Göta hovrätt har drygt 80 medarbetare. Chef för hovrätten är  hovrättspresident Charlotte Brokelind.

Hovrätten är indelad i tre dömande avdelningar och en administrativ avdelning. Varje dömande avdelning består av en hovrättslagman, två vice ordförande, fem hovrättsråd, adjunkter, fiskaler och domstolshandläggare. På varje avdelning finns en beredningsenhet som består av fiskaler och domstolshandläggare. Beredningsenheten leds av en beredningschef och inom beredningsenheten finns ett kansli som leds av en kansliföreståndare. 

I hovrätten finns en ledningsgrupp för samråd, planering, utveckling och uppföljning av verksamheten. Ledningsgruppen består av presidenten, hovrättslagmännen och den administrativa direktören.

I hovrätten finns också en samverkansgrupp med företrädare för de olika personalkategorierna och avdelningarna samt ett antal arbetsgrupper och kommittéer för olika frågor.     
Senast ändrad: 2016-12-05

Organisationsplan

Här hittar du hovrättens organisationsplan.