JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden från Sveriges Domstolar

Två rumänska män döms för människohandel - sexköpare döms för oaktsam våldtäkt
[2019-04-26]   Uppsala tingsrätt
Tingsrätten har idag dömt två rumänska män för människohandel där brottsoffret är en ung rumänsk kvinna som har exploaterats för sexuella ändamål. Männen har...

Dom angående tjänstefel vid svensk ambassad i utlandet
[2019-04-26]   Stockholms tingsrätt
Stockholms tingsrätt har idag dömt en tjänsteman för att under år 2014 uppsåtligen ha begått tjänstefel till villkorlig dom. Åtalet omfattade 74 ärenden om...

Skyddstillsyn med samhällstjänst för flera fall av sexuella ofredanden och sexuella övergrepp
[2019-04-26]   Uppsala tingsrätt
Tingsrätten har idag meddelat dom i ett uppmärksammat mål där en 23-årig man åtalats för två fall av försök till våldtäkt och nio fall av sexuellt ofredande....

Prövningstillstånd i migrationsmål
[2019-04-26]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Ingår åtgärder som ett offentligt biträde vidtar för att överklaga Migrationsverkets avslagsbeslut i ett ärende om snabb handläggning enligt 12 §...

Entledigande av styrelseledamöter i en stiftelse
[2019-04-26]   Högsta domstolen
Styrelseledamöter i en stiftelse har handlat i strid mot bestämmelserna om jäv. De har enligt Högsta domstolen misskött sina respektive uppdrag så att de ska...

Prövningstillstånd i migrationsmål
[2019-04-25]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Fråga om anknytningsperson med tidsbegränsad anställning och medlemskap i arbetslöshetskassa kan anses uppfylla försörjningskravet.

Huvudförhandling i mål om förberedelse till terroristbrott
[2019-04-25]   Svea hovrätt
Den 2 maj påbörjar hovrätten huvudförhandlingen i ett mål om bl.a. förberedelse till terroristbrott. Förhandlingen kommer att hållas i Stockholms tingsrätt,...Prenumerera på pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom Sveriges Domstolar.

Prenumerera på pressmeddelanden via e-post

Du kan även prenumerera via e-post.

 

Nyhetsarkiv