JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden från Sveriges Domstolar

Hovrätten meddelar sitt ställningstagande i HQ-målet i dag kl. 14:00
[2018-06-19]   Svea hovrätt
Hovrätten kommer att meddela sitt ställningstagande i det s.k. HQ-målet i dag kl. 14:00. Ett nytt pressmeddelande kommer då att publiceras. Det kommer där at...

Hovrätten fastställer tingsrättens fällande dom för den man som knivhögg en polis på Medborgarplatsen i augusti 2017, men höjer polismannens skadestånd
[2018-06-19]   Svea hovrätt
I augusti 2017 knivhöggs en polis i nacken på Medborgarplatsen. Han fick allvarliga skador, men inte livshotande. En afgansk man erkände gärningen, men hävda...

Remissyttrande avseende allmänna råd om rapportering och beräkning av växthusgasutsläpp från drivmedel, enligt drivmedelslagen och föreskrifter
[2018-06-19]   Förvaltningsrätten i Linköping
Förvaltningsrätten i Linköpings yttrande över allmänna råd om rapportering och beräkning av växthusgasutsläpp från drivmedel, enligt drivmedelslagen och...

Man döms för mord, mordförsök och olaga hot i Vetlanda.
[2018-06-18]   Eksjö tingsrätt
Man döms för mord, mordförsök och olaga hot i Vetlanda.

Dom i mål om skyddsjakt efter älg
[2018-06-18]   Högsta förvaltningsdomstolen
En skogsägare har – trots föreskrivet överklagandeförbud – ansetts ha rätt att överklaga ett beslut om nekad skyddsjakt efter älg eftersom beslutet avsett en...

Prövningstillstånd meddelat i mål om ersättning till offentligt biträde
[2018-06-18]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om ett av en underinstans meddelat positivt förhandsbesked i fråga om merkostnader för ett offentligt biträde som är ett s.k. distansbiträde, även gäll...

Stockholms tingsrätt söker en eller flera rådmän
[2018-06-18]   Stockholms tingsrätt
Sista ansökningsdag: 2018-08-12.Prenumerera på pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom Sveriges Domstolar.

Prenumerera på pressmeddelanden via e-post

Du kan även prenumerera via e-post.

 

Nyhetsarkiv