JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Bild på hovrättens domstolsbyggnad

Göta Hovrätt

Postadress: Box 2223, 550 02 Jönköping
Besöksadress: Hovrättsgränd 4, Jönköping
Tel: 036-15 69 00
E-post: gota.hovratt@dom.se

Beställning av domar/beslut

Hovrätten

Läs mer om hovrätten
Hovrätten är andra instans i frågor som rör brottmål och tvistemål som redan har behaändlats i tingsrätt. Hovrättens huvudsakliga uppgift är att överpröva mål och ärenden som överklagas från de tingsrätter som ingår i hovrättens domkrets.

Förhandlingar:
Vecka 3
Vecka 4

 

 

 

 

 

 

 

Beställning av domar/beslut

Formuläret för beställning av domar/beslut finns nu publicerad på Göta Hovrätts startsida.

Torsdagen den 14 december stänger Göta hovrätt kl. 11.30     

Pga. utbildning kommer Göta hovrätt att stänga kl. 11.30 torsdagen den 14 december. Post, E-postlådor och fax är också obevakade efter kl. 11.30.Växeln är bemannad fram till kl.16.30. Växelns telefonnummer är  036-15 69 00.                                                                 

För *akuta ärenden i öppna mål hänvisas till kansliernas jourtelefon, telefonnummer 036-15 65 26.                                                   

*Med akuta ärenden avses endast förtursmål, information om sådant som kan röra de förhandlingar som är schemalagda nästföljande fredag, den 15 december, samt akuta säkerhetsfrågor.                   

För akuta säkerhetsfrågor, ring 070-7542794.                        

För övriga ärenden är hovrätten åter på plats fredag den 15 december kl.08.00.