JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Skadestånd till brottsoffer

Som offer för ett brott kan du få skadestånd av den som har begått brottet. Sådant skadestånd kan röra ersättning för förstörda kläder, stulna föremål, en utslagen tand, kostnader för sjukvård, inkomstbortfall på grund av sjukskrivning, sveda och värk eller kränkning.

Frågan om du ska få skadestånd kan prövas i samband med brottmålsrättegången. I vissa fall är åklagaren skyldig att företräda dig. Du måste framföra ditt anspråk på skadestånd senast när huvudförhandlingen på domstolen börjar, men helst tidigare. Har du någon bevisning som du vill åberopa för att bevisa att du drabbats av en skada genom brottet, t.ex. lönebesked som visar att du haft inkomstbortfall på grund av sjukskrivning eller kvitton, ska även detta lämnas till domstolen senast vid huvudförhandlingen på domstolen, men helst tidigare.

Skadeståndets storlek bestäms bland annat av praxis.

Hur ska jag göra för att få skadeståndet som domstolen dömt ut till mig?

Skadeståndet kommer inte att betalas ut automatiskt till dig, om inte din motpart hör av sig direkt till dig och ni själva gör upp om betalningen av skadeståndet. Men du kan få hjälp av Kronofogden att driva in skadeståndet.

Domstolen skickar domen till Kronofogden när överklagandetiden för domen har gått ut. Du får sedan en skriftlig förfrågan där Kronofogden undrar om du vill ha hjälp med att driva in skadeståndet. Myndigheten skickar förfrågan till alla som har fått en dom på skadestånd. Fyll i och skicka in den blankett som du får av Kronofogden. Den här ansökan kostar ingenting för dig som ska få skadestånd.

Om den dömde inte har några tillgångar (du får ett skriftligt besked från Kronofogden) bör du göra en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag. Du kan givetvis göra en anmälan till försäkringsbolaget redan tidigare än så. Hemförsäkringar och olycksfallsförsäkringar kan ofta ge ersättning vid skador på grund av brott. Kom ihåg att du också kan vara försäkrad via arbetsgivaren eller din fackförening.

Om den som ska betala dig skadestånd saknar tillgångar och du inte kan få ut ersättning via försäkring kan du i flera fall få ersättning från Brottsoffermyndigheten. På Brottsoffermyndighetens webbplats (länken öppnas i nytt fönster) finns det blanketter för att ansöka om brottsskadeersättning.

Du kan även på eget initiativ ansöka hos Kronofogden om hjälp att driva in ditt skadestånd.
Senast ändrad: 2019-02-12

Mer om skadestånd

På Kronofogdens webbplats (länken öppnas i nytt fönster), kan du läsa mer om hur du ska göra för att kräva in ditt skadestånd.