JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Videokonferens

Du har blivit kallad att närvara vid en förhandling genom videokonferens (ljud - och bildöverföring). På din kallelse framgår var du ska inställa dig och när.

Om du av någon anledning föredrar att komma till den domstol som håller förhandlingen, ska du underrätta domstolen om ditt önskemål.

Anmäl din ankomst

När du kommer till den domstol eller myndighet som du kallats att inställa dig till, anmäler du dig i receptionen. Du ska då vara beredd att styrka din identitet med t.ex. körkort eller pass. Ta gärna med dig kallelsen.

Så här går det till

Du kommer att bli visad till en lokal där det finns en TV-monitor och en videokamera. Där väntar du tills du via TV-monitorn blir kontaktad av den domstol som håller förhandlingen.

Alla som befinner sig i rättssalen där förhandlingen äger rum kan se och höra dig via en bildskärm. Du kan på motsvarande sätt se och höra dem. Videoutrustningen fungerar på sådant sätt att du ser den person som för tillfället talar. Du kan däremot inte se alla närvarande samtidigt i bild.

Det är viktigt att du säger till om du har svårt att höra eller se den som talar, så att det kan rättas till. Lika viktigt är det att du talar tydligt och ser in i kameran så att rätten rätt uppfattar vad du säger.
Senast ändrad: 2019-02-12

Mer om videokonferens

Om du har några frågor kan du kontakta domstolen som kallat dig. Domstolens telefonnummer och adress framgår av kallelsen.

För dig som skall höras som vittne eller som målsägande finns särskild information som du bör ta del av före förhandlingen.