JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beställning av domar/beslut

Beställningsformulär för domar/beslut

Jag har tagit del av informationen om avgifter och
vill göra en beställning av kopior av dom/beslut.

 
Jag vill beställa:
Jag vill beställa:
 

Skicka dom/beslut med:
Skicka dom/beslut med:

 
* Hovrätten använder säker e-post. Ibland krävs att handlingen skickas med kod (= mobiltelefonnummer och e-postadress behövs för digital leverans)
 

 Senast ändrad: 2019-06-04

Information om avgift

Hovrätten tar ut avgift för kopior av handlingar enligt avgiftsförordningen (1992:191) om beställningen omfattar tio sidor eller mer.

För statliga myndigheter utgår inga avgifter.

För övriga beställare är de första 9 sidorna gratis, sidan 10 kostar 50 kr och varje sida därutöver kostar 2 kr/st.

Beställningar som överstiger 9 sidor skickas mot faktura. Kostnader för porto tillkommer.

Information om anonymitet

Om du vill vara anonym när du beställer handlingar rekommenderas att du ringer till hovrätten vardagar kl. 08.00-16.00. Alternativt kan du besöka hovrätten och beställa fram handlingarna i receptionen, vardagar kl. 08.00-16.00.


Övriga frågor

Om du har andra frågor kring Göta hovrätts arkivbestånd kan du höra av dig till: gota.hovratt.beställningar@dom.se

 


 

Information om dataskydd (GDPR)

Behandling av personuppgifter

Göta hovrätt är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs hos domstolen. Göta hovrätt behandlar personuppgifter i dömande och administrativ verksamhet.

För mer information läs vidare här.