JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Även hovrätten frikänner för mordet i Tovrida

[2018-10-11] Göta hovrätt

Jönköpings tingsrätt frikände i april två män som hade åtalats för mordet i Tovrida. Åklagarna överklagade tingsrättens dom mot en av de båda männen. Även hovrätten anser dock att det finns ett betydande utrymme för rimligt tvivel i fråga om mannen har gjort sig skyldig till mord och fastställer därför tingsrättens frikännande dom.

 

 

I november 2017 sköts en man med fem skott i huvudet i Tovrida, Lekeryd. Jönköpings tingsrätt frikände dock de båda män som åtalades för mordet. Tingsrätten angav att det fanns utrymme för alternativa gärningsmän och att åklagarens bevisning lämnade ett betydande utrymme för rimligt tvivel i fråga om männens skuld.

Åklagarna överklagade alltså domen mot en av de båda männen. I hovrätten har åklagarna också åberopat ny bevisning, främst ett inspelat telefonsamtal mellan två personer som känner mannen. Enligt åklagarna ska detta samtal visa att den åtalade mannen har erkänt mordet för en av dessa personer.

Hovrätten gör i allt väsentligt samma bevisvärdering som tingsrätten gjorde. När det gäller den nya bevisningen anser hovrätten visserligen att den talar till nackdel för den åtalade mannen. Enligt hovrätten kan dock det inspelade telefonsamtalet tolkas på olika sätt och bevisvärdet är därför begränsat.

–        Andra gärningsmän än den nu åtalade mannen har inte kunnat uteslutas. Även med hänsyn till den nya bevisningen kvarstår det ett betydande utrymme för rimligt tvivel, säger hovrättens ordförande, Martin Andersson.

Eftersom mannen frikänns från ansvar för mord, ska han inte heller betala skadestånd till målsägandena. På samma sätt som i tingsrätten döms han dock för grovt vapenbrott till ett år och två månaders fängelse.

Senast ändrad: 2018-10-11

För mer information kontakta:

Martin Andersson
Hovrättsråd, ordförande
036-15 65 52
martin.andersson@dom.se

Lina Sandin
Hovrättsråd, referent
036-15 65 86
lina.sandin@dom.se

Målnummer:

B 1433-18, rotel 23