JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrätten friar båda tilltalade i det s.k. Hagebymålet

[2015-04-22] Göta hovrätt

Tingsrätten dömde i januari 2015 en av de båda tilltalade i det s.k. Hagebymålet till 12 års fängelse för ett dråp, två dråpförsök och en grov misshandel. Den andra tilltalade frikändes av tingsrätten. Hovrätten har i dag frikänt båda.

På annandag påsk den 21 april 2014 inträffade en skottlossning i samband med ett större slagsmål i Hageby, Norrköping. Bråket bottnade i en konflikt mellan två släkter. Flera personer skadades vid bråket och fyra män träffades av skott. Två personer avled av sina skador. Två bröder, nu 36 respektive 34 år gamla, åtalades. Tingsrätten fann att 36-åringen hade skjutit i vart fall fyra skott och dömde honom för dråp, försök till dråp (i två fall) och grov misshandel till 12 års fängelse. 34-åringen, som varit åtalad för att ha knivhuggit en av de skottskadade, frikändes.

Ett stort antal personer har hörts i målet. Dessa har dock inte gett någon entydig bild av vad som inträffade. Tvärtom har förhörspersonernas berättelser skilt sig åt i flera avseenden och på centrala punkter. De närmare omständigheterna vid skottlossningen har inte gått att klarlägga. Vid bedömningen av åtalet mot 36-åringen har hovrätten godtagit dennes egna uppgifter om händelseförloppet. Varken dessa uppgifter eller utredningen i övrigt ger enligt hovrättens mening något klart och tillräckligt stöd för att han skulle ha skjutit samtliga skott som avlossades vid tillfället, eller att han träffade någon person då han sköt vad han själv sagt vara varningsskott i luften. Hovrätten finner att det förhållandet att det varit fråga om en tumultartad situation med många personer närvarande och inblandade skapar utrymme för alternativa händelseförlopp och gärningsmän. Detta bl.a. mot bakgrund av att vapnet efter sammandrabbningen återfanns ett stycke från platsen, att det frånhänts 36-åringen och hanterats av andra personer efter det att denne sköt. 

Sammantaget finner hovrätten att det inte, med det höga beviskrav som gäller i brottmål, är styrkt att 36-åringen sköt skott som träffade någon av dem som anges i åtalet.

När det gäller 34-åringen gör hovrätten samma bedömning som tingsrätten, dvs. att den bevisning som har lagts fram inte är tillräcklig för en fällande dom.

Senast ändrad: 2015-04-22

För mer information kontakta:

Charlotta Riberdahl
Lagman
036-15 69 04 charlotta.riberdahl@dom.se

Målnummer:

B 263-15